over ons foto

Huisregels

Algemene voorwaarden: Huisregels

 

1.   Algemeen

2.   Behandelingen

3.   Betaling

4.   Productverkoop

5.   Verplichtingen SiCelia

6.   Aansprakelijkheid

7.   Recht

 

1.   Algemeen

 

Deze voorwaarden maken deel uit van de huisregels die gelden binnen SiCelia en worden toegepast op alle diensten, producten en overeenkomsten die gesloten worden binnen het instituut.

Afwijkingen binnen de algemene voorwaarden zijn enkel mogelijk mits schriftelijke toelating.

De klant hoort zich binnen SiCelia te gedragen volgens de algemene aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijk waarschuwen ongepast gedrag blijft vertonen, is SiCelia in haar recht de klant de toegang tot het instituut te weigeren zonder verdere reden.

 

2. Behandelingen

 

2.1. Voorafgaande informatie

 

Voordat de behandeling van start gaat wordt de cliënte op de hoogte gebracht over de inhoud van de behandeling en de daarbij gebruikte producten. De resultaten worden besproken en eventuele risico’s die hieraan verbonden zijn bij het niet navolgen van de instructies in verband met nazorg.

Er is ruimte om op eigen initiatief nog extra informatie te verkrijgen. SiCelia is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door de cliënte.

 

2.2. Boeken van een afspraak

 

De behandelingen die uitgevoerd worden bij SiCelia zijn altijd op afspraak. Dit wil zeggen dat er telkens voldoende tijd voor u gereserveerd wordt, afhankelijk van de behandeling. Afspraken kunnen steeds gemaakt worden via de website of direct na de laatste behandeling.

 

2.3. Timing & annulaties

 

Gelieve telkens 5 minuten voor aanvang van de behandeling aanwezig te zijn, zodat de opeenvolgende afspraken mooi aansluiten en er geen vertraging wordt opgelopen. Indien u te laat bent, gelieve ons zo snel mogelijk te verwittigen. De kans bestaat dat je die tijd dan verliest op je behandeling, de behandeling ingekort zal worden of de behandeling niet op het ingeplande moment zal doorgaan.

Indien u niet komt opdagen op uw afspraak wordt de behandeling in rekening gebracht.

Behandelingen kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd.

Behandelingen kunnen tot 12 uur van tevoren kosteloos verplaatst worden.

 

3. Betaling

 

U kan bij SiCelia betalen met contant geld, Bancontact, Visa, Mastercard of via een betaallink via de smartphone.

Bij enkele behandelingen is het mogelijk dat er gevraagd wordt een voorschot te betalen.Bij het niet betalen van de factuur binnen de 48uur zal er verwijlinterest gerekend worden van 15%. En een schadebeding van 15%.

Aanmaningskosten en administratiekosten worden ten laste van de schuldenaar gelegd.4. Productverkoop

 

4.1. Algemeen

 

SiCelia verkoopt producten, al dan niet in kader van het opvolgen van een behandeling.

Bij aankoop van producten wordt de klant ingelicht over het gebruik, eigenschappen, resultaten en mogelijke risico’s van het product. Deze informatie kan u ook op de website van de leverancier terug vinden.

 

4.2. Inruilen & Retourneren

 

Gekochte producten kunnen met het originele aankoopbewijs geruild of geretourneerd worden binnen de veertien dagen na aankoop, enkel indien de verpakking compleet, onbeschadigd en ongeopend is.

 

5. Inspanningen SiCelia

 

5.1. Persoonsgegevens & Privacy

 

SiCelia behandelt de gegevens van de klant met uiterste zorgvuldigheid en vertrouwen. Gegevens zullen nooit zonder toestemming gedeeld worden met derden, tenzij SiCelia daartoe wettelijk verplicht is.

Het is mogelijk dat er gevraagd wordt om voor en na foto’s te trekken om de resultaten vast te leggen. Na of voor aanvang van de behandeling zal dit steeds gevraagd worden of deze foto’s gemaakt mogen worden en of deze dan gebruikt mogen worden voor marketing doeleinden, met oog voor privacy en indien gewenst, anoniem.

 

5.2. Garantie, verantwoordelijkheid, nazorg & hygiëne

 

De te bereiken resultaten met het uitvoeren van de behandeling zijn individueel bepaald en afhankelijk van allerlei factoren, zoals erfelijke aanleg, levensstijl, voeding, enz…

 

Om een optimaal resultaat te bekomen is het belangrijk de instructies en nazorg verder op te volgen, de behandeling volledig te doorlopen en de juiste producten volgens de correcte methode te gebruiken. Indien er twijfel is over het gebruik van bepaalde producten of de nazorg van een behandeling kan u steeds contact opnemen met SiCelia. SiCelia is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet opvolgen van de instructies of verkeerd gebruik van de producten, noch voor de gevolgen van maatregelen die de cliënte in geval van complicaties of bijwerkingen op eigen initiatief of advies van een derde treft.

 

In geval van complicaties of bijwerkingen dient u steeds contact op te nemen met SiCelia. Zo zullen er steeds passende maatregelen en advies meegegeven worden om ongemakken te vermijden.

 

Binnen het instituut wordt steeds gewerkt volgens de hygiëne regels van de code van schoonheidsspecialisten. Er wordt dan ook verwacht van de klant dat die zich houdt aan de persoonlijke hygiëne regels.

 

6. Aansprakelijkheid

 

SiCelia zorgt voor alle mogelijke maatregelen ter voorkoming van schade aan de persoon en eigendommen van de cliënte. Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid is SiCelia nooit aansprakelijk voor welke schade dan ook. Deze aansprakelijkheidsuitsluiting omvat onder meer alle mogelijke schade aan de persoon van de cliënte ten gevolge van het ondergaan van een behandeling of het gebruik van producten en alle eventuele schade aan de eigendommen van de cliënte door beschadiging of diefstal bij een bezoek aan de zaak. 

SiCelia is nooit aansprakelijk voor schade van derden. De cliënte vrijwaart SiCelia van alle mogelijke aanspraken van derden in verband met de verrichte diensten.

 

7. Recht

 

Op elke overeenkomst tussen SiCelia en de klant is het Belgische recht van toepassing. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie ten tijde van het boeken of tot stand komen van de overeenkomst.

           

           

 

>

Interesse in één van onze behandelingen?